Ngày Chặng Xuất phát - đích Cự ly Kết quả
05/04/2020 1 Lễ Khai Mạc | Vòng Đua Hồ Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 42,5 KM
06/04/2020 2 Hà Nội - Thanh Hóa 160 KM
07/04/2020 3 THANH HÓA - NGHỆ AN 140 KM
08/04/2020 4 VÒNG ĐUA ĐỒNG ĐỘI TÍNH GIỜ | CỬA LÒ - NGHỆ AN 39 KM
09/04/2020 5 NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH (LEO ĐÈO NGANG) 199 KM
10/04/2020 6 QUẢNG BÌNH - HUẾ 162 KM
11/04/2020 0 NGHỈ TỰ DO TẠI HUẾ
12/04/2020 7 VÒNG ĐUA TRƯỜNG TIỀN - PHÚ XUÂN | TP.HUẾ 42 KM
13/04/2020 8 HUẾ - ĐÀ NẴNG (LEO ĐÈO PHƯỚC TƯỢNG - PHÚ GIA - HẢI VÂN) 113 KM
14/04/2020 9 ĐÀ NẴNG - DUY XUYÊN - QUẾ SƠN -TAM KỲ, QUẢNG NAM (LEO ĐÈO LE) 130 KM
15/04/2020 10 VÒNG ĐUA TP.TAM KỲ - QUẢNG NAM 50 KM
16/04/2020 11 TAM KỲ - NÚI THÀNH - CHÂU Ổ - QUẢNG NGÃI 100 KM
17/04/2020 12 QUẢNG NGÃI - QUY NHƠN 179 KM
18/04/2020 0 NGHỈ TỰ DO TẠI QUY NHƠN
19/04/2020 13 VÒNG ĐUA THÀNH PHỐ QUY NHƠN 48 KM
20/04/2020 14 QUY NHƠN - PLEIKU (LEO ĐÈO AN KHÊ - MĂNG GIANG) 167 KM
21/04/2020 15 PLEIKU - KONTUM - PLEIKU 94 KM
22/04/2020 16 PLEIKU - BUÔN MA THUỘT 180 KM
23/04/2020 17 VÒNG ĐUA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 50 KM
24/04/2020 18 BUÔN MA THUỘT - NHA TRANG (ĐỔ ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG) 190 KM
25/04/2020 0 NGHỈ TỰ DO TẠI NHA TRANG
26/04/2020 19 NHA TRANG - PHAN RANG (LEO ĐÈO VĨNH HY) 135 KM
27/04/2020 20 PHAN RANG - ĐÀ LẠT ( LEO ĐÈO NGOẠN MỤC - PRENN) 123 KM
28/04/2020 21 VÒNG ĐUA HỒ XUÂN HƯƠNG - ĐÀ LẠT 51 KM
29/04/2020 22 ĐÀ LẠT - BẢO LỘC (LEO ĐÈO PHÚ HIỆP) 110 KM
30/04/2020 23 BẢO LỘC - TP.HCM 163 KM
Cúp truyền hình 2018

{[firstname]}