Lộ trình

Cúp truyền hình 2018

{[firstname]}

 
Ngày Chặng Xuất phát - đích Cự ly Kết quả
29/3 1 TP Lạng Sơn: đua cá nhân tính giờ 7.8 km
30/3 2 TP Lạng Sơn: Lễ khai mạc - Đua SKI 42.5 km
31/3 3 Lạng Sơn - Hà nội 160 km
1/4 4 Thủ đô Hà Nội: Đua ski (vòng bờ Hồ Hoàn Kiếm) 42,5 km
2/4 5 Hà Nội - Thanh Hóa 160 km
3/4 6 Thanh Hóa - Nghệ An 137 km
4/4 7 Nghệ An - Quảng Bình 199 km
5/4 8 Quảng Bình - Huế 162 km
6/4 0 Nghỉ
7/4 9 TP Huế: Đua SKI (Vòng cầu Tràng Tiền - Phú Xuân) 42 km
8/4 10 Huế - Đà Nẵng 109 km
9/4 11 Đà Nẵng - Quãng Ngãi 133 km
10/4 12 TP Quãng Ngãi: Đua Ski 40 km
11/4 13 Quãng Ngãi - Quy Nhơn 179 km
12/4 14 Quy Nhơn - Tuy Hòa 116 km
13/4 15 TP TUY HÒA: ĐUA SKI 40 km
14/4 16 TUY HÒA - NHA TRANG 120 km
15/4 17 TP NHA TRANG: ĐUA ĐỒNG ĐỘI TÍNH GIỜ 48 km
16/4 0 Nghỉ
17/4 18 NHA TRANG - PHAN RANG 129 km
18/4 19 PHAN RANG - ĐÀ LẠT 127 km
19/4 20 TP ĐÀ LẠT: ĐUA SKI (VÒNG HỒ XUÂN HƯƠNG) 51 km
20/4 21 ĐÀ LẠT - BẢO LỘC 110 km
21/4 22 BẢO LỘC - BÌNH DƯƠNG 156 km
22/4 23 BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG THÁP 190 km
23/4 0 NGHỈ
24/4 24 ĐỒNG THÁP - CẦN THƠ 93 km
25/4 25 TP CẦN THƠ: ĐUA SKI 45 km
26/4 26 CẦN THƠ - CÀ MAU 175 km
27/4 27 CÀ MAU - ĐẤT MŨI 103 km
28/4 28 CÀ MAU - KIÊNG GIANG 115 km
29/4 29 KIÊN GIANG - VĨNG LONG 140 km
30/4 30 VĨNG LONG - TP.HỒ CHÍ MINH 145

Video Clip